ZCNE Nebula Level 1

Adresa konání kurzu
Na Pankráci 1638/43, vchod „B“ 140 00 Praha 4 - Nusle
[Přihlášení na kurz] 
Zde vložte kód pro přihlášení na kurz!

Po zadání kódu prosím zmáčkněte tlačítko Redeem, čímž se kód uplatní a částka za kurz odečte. Teprve poté zmáčknete tlačítko Confirm.
Forma školení

prezenční
Praha

Časová dotace 

13 hodin

Datum konání

5.-6.11.2024

Certifikát

Platnost 2 roky
ode dne vydání
Splnění testu
na 80% a více

Časový harmonogram

  • 09:00 - 09:20 obchodní úvod
  • 09:20 - 10:30 školení
  • 10:30 - 10:40 přestávka
  • 10:40 - 11:30 školení
  • 11:30 - 12:20 pauza na oběd
  • 12:20 - 13:30 školení
  • 13:30 - 13:40 přestávka
  • 13:40 - 15:30 školení
ZARUČENÉ ZABEZPEČENÍ POMOCÍ JEDNOHO Z NEJPOKROČILEJŠÍCH ŠIFROVANÝCH SYSTÉMŮ NA TRHU.
Informace na této stránce jsou bezpečně zpracovávány a šifrovány pomocí špičkových nástrojů pro šifrování a prevenci podvodů.

Popis kurzu

Cílem kurzu ZCNE Nebula Level 1 je zvládnout pochopení základní i rozšířené úrovně cloudového managementu Nebula se zaměřením na jeho efektivní a účelné fungování. Objasníme zákonitosti licenční politiky, hierarchii uživatelských přístupů a cloudové ověřování. Z pohledu struktury se budeme také věnovat nastavení více lokalit a jejich snadné údržbě. Toto školení se věnuje normám jen okrajově, jeho cílem je primárně dobrá orientace v cloudové správě a využití její efektivity. Kurz je určen pro začátečníky a pokročilé v cloudovém managementu Nebula nebo pro síťové začátečníky, kteří se nechtějí věnovat detailům norem a chtějí začít jednoduše nastavovat síťové prvky v intuitivním cloudovém managementu Nebula.
Kurz je určen pro resellery, technické pracovníky, IT konzultanty a administrátory sítí a probíhá v českém jazyce prezenční formou nebo online. V případě online výuky mají účastníci vzdálený přístup do fyzických labů, ve kterých probíhají praktické ukázky. Školení se skládá z teoretických bloků, na jejichž konci následuje praktická ukázka nastavení.
Snažíme se docílit, aby každý účastník školení měl k dispozici hardware sám pro sebe, z důvodů co nejefektivnějšího procvičení praktických ukázek. Proto je kurz koncipován pro malý počet účastníků.

Obsah školení

• Module_01_NebulaControlCenter
o Základní představení konceptu a struktury
o Přidání zařízení do managementu
• Module_02_AdministratorsAndPrivileges
o Úrovně administrace, jejich role a hierarchie
• Module_03_ServicePackandLicensing
o Licenční modely a jejich rozdíly
o Časová platnost licencí a jejich možnosti kombinace
• Module_04_CloudModeAP
o Modely AP s podporou cloudu Nebula
o Funkcionality jednotlivých modelů a jejich porovnání
o Připojení AP do cloudu
• Module_05_CloudModeSwitch
o Modely switchů s podporou cloudu Nebula
o Funkcionality jednotlivých modelů a jejich porovnání
o Připojení switchů do cloudu
• Module_07_WirelessSecurity
o Provozní čas a zabezpečení bezdrátové sítě
o Popis bezpečnostních možností v nastavení
• Module_08_VLAN
o Základní popis VLAN a jejich využití pro nastavení AP a SW
• Module_09_Power over Ethernet
o Základní normy a nastavení PoE v Nebule
• Module_10_VPN
o Základní nastavení VPN v Nebule a možnosti směrování dat
• Module_11_NAT
o Základní nastavení DNAT/port forwardingu v cloudovém managementu
• Module_12_Routing
o Popis priorit a rozdílů routingu
o Policy routing
• Module_13_Gateway InterfaceDHCP
o Rozdělení sítě do více segmentů
• Module_14_WirelessGettingStarted
o Základní nastavení WiFi a uvedení do provozu
• Module_15_NCCLiveTool
o Diagnostika a statistika v cloudovém managementu
• Module_16_NebulaMobileApp
o Představení a možnosti mobile App
• Module_17_Surveillance
o Detailní možnosti konfigurace CCTV switchů v cloudu
• Module_18_CloudModeGateway
o Modely firewallů s podporou cloudu Nebula a licencování
o Funkcionality jednotlivých modelů a jejich porovnání
o Připojení firewallů do cloudu pomocí ZDP procesu
• Module_19_VPN - USG FLEX/ATP
o Detailnější popis možných VPN topologií a jejich nasazení
• Module_20_NAT - USG FLEX/ATP
o Nastavení virtual server pravidel - DNAT
• Module_21_Routing - USG FLEX/ATP
o Detailnější popis routovacích funkcí a BWM
• Module_22_Ports and interfaces - USG FLEX/ATP
o Groupování portů, jejich nastavení a možnosti
o WAN balancing a LAN subnetování poboček

Petr Koudelka

Senior Sales Engineer
PROFESNÍ INFORMACE
Petr se pohybuje v IT sféře od roku 1994, v síťových technologiích Zyxel od roku 2003. Hlavní náplní práce je předprodejní podpora, konzultace, návrhy sítí a edukační činnost v technologiích Zyxel.